Obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

1. Zákazník je povinný pred začatím nákupu oboznámiť sa s obchodnými, dodacími a reklamačnými podmienkami.

2. Cena za tovar je uvádzaná s vyjadrením či obsahuje DPH, prípadne v akej výške je DPH, alebo že sa jedná o čiastku bez DPH. Cena tovaru neobsahuje poštovné. V prípade zmeny ceny je zákazník kontaktovaný elektronickou poštou, telefónom alebo faxom.

3. U niektorých druhov záclon sa môžu výšky líšiť o +-5cm z uvedených rozmerov. Minimálny odber záclon je 1,5 bežných metrov (to neplatí pri objednávke záclony s výškou 250 cm, 40cm, 60cm). Predávajúci si vyhradzuje právo dodať kupujúcemu objednanú záclonu v metráže vo väčšej šírke ako bola objednávka kupujúceho pričom rozdiel nesmie byť viac ako 15%. Prikrývky, deky, obliečky a niektoré druhy kusových záclon sú dodávané v originálnom balení, obal je považovaný za súčasť tovaru a jeho hodnota je zahrnutá v cene tovaru.

4. Zákazník má právo vrátiť tovar do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodov (tovar bol mu doručený prepravnou službou). V takom prípade môže požadovať vrátenie peniaze alebo náhradu za iný tovar. Vrátený tovar musí byť nepoškodený. Toto ustanovenie neplatí pri tovare, ktorý je na zákazníkovu objednávku spracovaný. Týmto ustanovením nie je nijako dotknuté právo na reklamáciu.

5. Kúpna cena tovaru v Objednávke je minimálne 5.50 EUR (vrátane DPH) a bez poplatku za dopravu.

2. Objednávanie

1. Vo svojom vlastnom záujme uveďte v objednávkovom formulári (registrácii) pravdivé a presné dáta, aby sme Vám mohli tovar riadne a včas doručiť. Takto budete emailovou adresou o vybavení objednávky informovaní elektronickou poštou. V ostatných prípadoch Vás v prípade potreby budeme kontaktovať telefónom alebo poštou.

2. Vašu objednávku považujeme za záväznú. Ak sa dodatočne po jej odoslaní rozhodnete objednávku zmeniť, môžete tak urobiť do 2 hodín od uskutočnenia objednávky e-mailom, telefónom alebo faxom.

3. Vyhradzujeme si právo odmietnuť objednávku a to najmä z dôvodu nemožnosti zaistiť tovar riadne a včas.

4. V prípade, že sa jedná o tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky/e-mailom cenu a termín dodania. Túto cenu je predávajúci oprávnený meniť vzhľadom k aktuálnej situácii na trhu av závislosti od vývoja kurzu Kč voči zahraničným menám. Pokiaľ kupujúci s takouto zmenou nesúhlasí, objednávku nepotvrdí, potom táto objednávka nie je realizovaná. V takomto prípade je zákazník vyrozumený e-mailom, telefónom, faxom alebo písomne a to v lehote expedície. V prípade platby vopred sú zákazníkovi vrátené peniaze v plnej výške na jeho účet.

3. Platobné podmienky

1. Platba v hotovosti pri osobnom odbere tovaru

2. Na dobierku vč. poštovného a balného, ​​doručenie tovaru (hotovosť přebírání od zákazníka přepravce)

3. Platba na účet 2300047459/2010 (EUR)

4. Poštovné podminky

1. Beží na prepravnej službe: tovar je možno kupujúcemu zaslať prepravnú službu PPL, DPD alebo službou Zasilkovna.cz. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka přepravce, aktuálneho v deň objednávky.

2. Lhůta pre vyskladnenie a následné doručenie o jeden týždeň, v prípade predĺženia termínu termínu, zákazník dostane informáciu o predĺžení termínu dodání cereals. Po vašom skorom príchode si môžete pripraviť samostatnú prílohu pre každý z uvedených platených podmienok.

5. Sťažnosti

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadi Českým občanským zákoníkom (§ 1914-1925, § 2099-2117, 2161-2174).

1. Zákazník je povinný doručenou zásielku otvoriť a prekontrolovať jej stav, prípadné poškodenie prepravou musíte nahlásiť dopravci.

2. Prevádzkovateľ Internetového obchodu spoločnosť ERVI - PLAS 2000 s.r.o. stanovuje pre prípad reklamácie vád tovaru nasledujúce:
reklamácia zakúpeného tovaru sa riadi obchodným zákonníkom a občianskym zákonníkom (zákon o ochrane spotrebiteľa).
reklamácia doplnkovej služby "preprava zásielky" sa riadi prepravnými podmienkami prepravcov a je samostatne objednávanou službou.

3. Reklamácie sa vybavujú na týchto kontaktoch: ERVI - PLAS 2000 s.r.o. V žlíbku 1800, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, ČR.

4. Vaša reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote po obdržaní vašej písomnej správy a tovaru.

6. Odstúpenie od zmluvy

1. Podľa ustanovenia § 1837 českého Občianskeho zákonníka, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy

- o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

- o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

2. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

Metrážový tovar nastrihaný na mieru nemožno vrátiť.

3. Kupujúci – spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 českého občianskeho zákonníka má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru.

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá podnikateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal.

Ak už bola spotrebiteľovi poskytnutá služba, nie je z toho podnikateľovi ničoho povinný s výnimkou ustanovenia § 1834.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

7. Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje zákazníkov sú chránené pred zverejnením a akýmkoľvek zneužitím. osobné údaje sú používané iba na zaslanie objednanej zásielky a na komunikáciu so zákazníkom.

2. V prípade udania emailovej adresy zákazníkom si prevádzkovateľ Internetového obchodu vyhradzuje právo zasielať zákazníkom priebežné informácie o novom tovare a pod. Prejavené prianie zákazníka tieto informácie nezasielať bude rešpektované.

3. Vyhlasujem, že všetky osobné údaje uvedené v tomto formulári/importovanom súbore sú úplné a pravdivé. Súhlasím s tým, že tieto údaje budú spracovávané Českou poštou, s.p. za účelom kontaktu pri doručovaní zásielok. Údaje budú uchovávané v súlade so zákonom č. 101/2000Sb., o ochrane osobných údajov. Beriem na vedomie informáciu o mojom práve na prístup k spracovávaným osobným údajom, právu na opravu týchto údajov i povinnosti Slovenskej pošty, s.p. mi na požiadanie oznámiť informácie o ich spracovaní, ako aj o ďalších právach stanovených v § 21 zákona 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov.

8. Kontakt

Sídlo a výdajné miesto:
ERVI - PLAS 2000 s.r.o.

IČO: 26190575

DIČ: SK26190575

V Žlíbku 1800 (budova G, 1. poschodie)

193 00 Praha 9 Horní Počernice,

tel.: +420 773 279 861

shop@erviplas.cz

Doprava zadarmo Pri nákupe nad {SHOP_DOPRAVA_ZADARMO} Sk máte dopravu úplne zadarmo. Široký výber Ponúkame mnoho produktov za tie najlepšie ceny. Doplnkové služby Pri mnohých produktoch ponúkame doplnkové služby na mieru. 14 dní na vrátenie Zakúpený tovar môžete vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní (okrem produktu u ktorého je napísané "Ušijeme").
Dostávajte zaujímavé novinky! Buďte stále v obraze ohľadom nových produktov, akcií a zliav!
Súbory cookies využívame pre základné aj pokročilé funkcie, ktoré Vám uľahčujú prehliadanie webu. Tiež nám pomáhajú pri optimalizácii stránok aj reklamných kampaní, aby boli pre všetkých užívateľov čo najviac prínosné. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" povolíte všetky cookies alebo môžete povoliť len technické alebo nastaviť vlastné preferencie. Všetky preferenčné nastavenia môžete kedykoľvek v budúcnosti zmeniť pomocou tlačidla v ľavom dolnom rohu stránky.

Využitie technických cookies je nevyhnutné pre správne fungovanie www stránky a všetkých funkcií. Slúži iba na technické účely stránky a k ich obsahu nemá prístup žiadna tretia strana. Technické cookies umožňujú napr. vyhľadávanie, filtrovanie, nákupy, prihlasovanie alebo ukladanie preferenčného nastavenia cookies. Z uvedených dôvodov nie je možné tieto technické cookies deaktivovať a musia byť vždy povolené.

Funkčné (preferenčné) cookies umožňujú www stránke si zapamätať voľby, nastavenia a informácie, ktoré priamo alebo nepriamo nastavuje sám užívateľ stránky. Jedná sa napríklad o jazykovú mutáciu stránky, voľbu meny, obľúbené alebo naposledy navštívené položky a pod. Funkčné cookies tak výrazne uľahčujú a spríjemňujú prehliadanie stránky. Rovnako ako technické cookies sú aj tieto využívané výhradne na technické účely a ich obsah nie je dostupný tretím stranám.

Analytické cookies poskytujú informácie využívané na analytické a štatistické účely prevádzkovateľa webu a prípadne nástrojov tretích strán, ktoré na tieto účely využíva. Ide napríklad o meranie návštevnosti, výkonu a použiteľnosti www stránky, reklamných kampaní a pod. Vďaka získaným dátam z týchto cookies dokážeme optimalizovať výkon aj funkčnosť www stránky. Informácie získané pomocou týchto cookies sú spracovávané súhrnne a úplne anonymne, bez možnosti identifikácie konkrétneho užívateľa.

Marketingové cookies sú spravidla využívané našimi partnermi na nastavenie a optimalizáciu relevantného obsahu v ich partnerskej reklamnej sieti. Všetky dostupné dáta sú tzv. pseudoanonymizované a vďaka tomu spravidla nie je možná identifikácia konkrétneho užívateľa. Poskytnutím súhlasu s využitím týchto marketignových cookies uvidíte v reklamných kampaniach obsah a informácie relevantné pre vaše záujmy.

Nastavenie cookies