Trattamento dei dati personali

Souhlas se zpracováním osobních údaju

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), a dalšími obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tímto společnosti ERVI-PLAS 2000 s.r.o., se sídlem:
Ve žlíbku 1800/77, Horní Počernice, 193 00 Praha, Česká republika, IČ: 26190575, DIČ: CZ26190575 zapsané Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka C 78320 (dále jen „Správce”), uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek.

Osobní údaje, které budou zpracovány (rozsah zpracování)

 • jméno a příjmení
 • poštovní adresa
 • emailová adresa
 • telefonní číslo
 • dodací adresa
 • IČ právnické osoby/ fyzické osoby – podnikatele
 • daňové identifikační číslo klienta
 • další údaje získávané od klienta

Co je účelem zpracování osobních údajů

Sběr informací správcem za účelem uzavření a realizace kupní či jiné uzavírané smlouvy správce se zákazníkem a pro vymáhání práv z kupní či jiné uzavírané smlouvy správce se zákazníkem. Zasílání obchodních nabídek Správce k marketingovým účelům a provozu informačního systému e-shopu. Zasíláním údajů o přepravě zboží.

Kupující dále souhlasí, zvolil-li si tuto možnost, se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, jakož i s tzv. profilováním pro účely zasílání obchodních sdělení.

Jak dlouho jsou osobní údaje uchovávány

Zpracovatel je oprávněn uchovávat a archivovat veškeré osobní informace po dobu nezbytně nutnou k naplnění a realizaci kupní či jiné uzavírané smlouvy správce se zákazníkem, pro vymáhání práv z kupní či jiné uzavírané smlouvy správce se zákazníkem, jakož i údajů, které Správce je povinen uchovávat a archivovat na základě obecně platných předpisů, a to zejména pro účely daňové či obdobné, vyplývající z obecné platných předpisů České republiky.
Veškeré údaje pro zasílání obchodních nabídek Správce a marketingové účely budou Správcem zpracovány do odvolání souhlasu subjektu údajů, nejdéle však po dobu 5 let od posledního nákupu. Po uplynutí této doby budou všechny Vámi poskytnuté osobní údaje pro účely Vaší registrace smazány nebo trvale anonymizovány.

Odvolání souhlasu

S výše uvedeným zpracováním pro marketingové účely udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to buď písemným odvoláním zaslaným na adresu sídla Správce, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu Správce.

Podrobný rozpis dodavatelů služeb

Tito dodavatelé služeb nemají právo na Vaše kompletní osobní údaje, ale zpracovávají vždy pouze jejich dílčí část. Údaje, které obdrží, neslouží k Vaší identifikaci ve smyslu porušení GDPR.

 • Heureka za účelem využít služby Ověřeno zákazníky, kterou zajišťuje společnost Heureka Shopping s.r.o., IČ: 02387727, od Vás můžeme po každém nákupu zboží prostřednictvím zaslané e-mailové zprávy s dotazníkem zjistit, jak jste s námi byli spokojeni. Pokud byste si zasílání dotazníku spokojenosti nepřáli, pak máte možnost se z něj snadno odhlásit.
 • Google analytics zaznamenává cookie a použití webu
 • Google Ads zaznamenává cookie a použití webu
 • Zboží.cz zaznamenává konverze nákupu a email
 • S-klik zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu

E-mailové dotazníky v rámci programu Ověřeno zákazníky vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Poučení o právech

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a čl. 13 nařízení Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR):

 • máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • máte právo na přístup k editaci a doplnění Vašich osobních údajů,
 • máte právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů,
 • máte právo požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • máte právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • máte právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, nebo jejich zpracování omezit,
 • máte právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
 • máte právo vznést námitku proti zpracování,
 • máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám, tudíž se tento souhlas nevztahuje na transfer údajů do zahraničí,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu nařízení.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně a zcela svobodně. Domnívá-li se zákazník, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem či nařízení GDPR, má právo požadovat vysvětlení nebo odstranění závadného stavu, jakož i právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Uchovávání informací správcem

Veškeré osobní informace zákazníka jsou po uzavření smlouvy se Správcem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné jen prodávajícímu, popřípadě pověřeným zpracovatelům tohoto souhlasu. Informace jsou zabezpečeny proti zneužití třetími osobami šifrováním, hesly a dalšími autorizačními údaji, jakož i branou firewall pro zneužití formou dálkového přístupu.

V případě, že je potřeba Vaše osobní údaje zpracovávat v listinné podobě (např. při expedici zboží), budou tyto osobní údaje po nezbytně nutné době skartovány. Všichni výše uvedení příjemci Vašich osobních údajů jsou smluvně vázáni k jejich řádné ochraně.

Spedizione gratuita Quando acquisti oltre {SHOP_SHIPPING_FREE} CZK, ricevi la spedizione gratuita. Ampia selezione Offriamo molti prodotti ai migliori prezzi. Servizi aggiuntivi Offriamo servizi aggiuntivi su misura per una serie di prodotti. 14 giorni per il reso Puoi restituire la merce acquistata senza fornire una motivazione entro 14 giorni.
Ricevi notizie interessanti! Tieniti informato su nuovi prodotti, promozioni e sconti!
Utilizziamo file cookie per funzioni di base e avanzate che facilitano la navigazione nel sito web. Ci aiutano anche a ottimizzare il sito e le campagne pubblicitarie per renderle il più vantaggiose possibile per tutti gli utenti. Fai clic sul pulsante "Accetto" consenti tutti i cookie oppure puoi consenti solo dati tecnici o imposta le tue preferenze. Puoi modificare tutte le impostazioni delle preferenze in qualsiasi momento futuro utilizzando il pulsante nell'angolo in basso a sinistra della pagina.

L'utilizzo dei cookie tecnici è necessario per il corretto funzionamento del sito e di tutte le sue funzionalità. Servono solo agli scopi tecnici del sito e nessuna terza parte ha accesso al loro contenuto. I cookie tecnici consentono, ad esempio, la ricerca, il filtraggio, lo shopping, l'accesso o il salvataggio delle impostazioni delle preferenze dei cookie. Per i motivi esposti non è possibile disattivare questi cookie tecnici e devono essere sempre abilitati.

I cookie funzionali (di preferenza) consentono al sito Web di ricordare scelte, impostazioni e informazioni impostate direttamente o indirettamente dall'utente del sito Web. Si tratta, ad esempio, del cambio di lingua della pagina, della scelta della valuta, degli elementi preferiti o visitati per ultimi, ecc. I cookie funzionali rendono la navigazione nel sito notevolmente più semplice e piacevole. Come i cookie tecnici, anche questi vengono utilizzati esclusivamente per scopi tecnici e il loro contenuto non è fruibile da terze parti.

I cookie analitici forniscono informazioni utilizzate a fini analitici e statistici dal gestore del sito web ed eventualmente dagli strumenti terzi utilizzati a tali fini. Si tratta, ad esempio, della misurazione del traffico, delle prestazioni e dell'usabilità del sito Web, delle campagne pubblicitarie, ecc. Grazie ai dati ottenuti da questi cookie, possiamo ottimizzare le prestazioni e la funzionalità del sito Web. Le informazioni ottenute con l'ausilio di questi cookie sono trattate in forma aggregata e del tutto anonima, senza la possibilità di identificare un utente specifico.

I cookie di marketing vengono generalmente utilizzati dai nostri partner per impostare e ottimizzare i contenuti pertinenti nella loro rete pubblicitaria partner. Tutti i dati disponibili sono cosiddetti pseudo-anonimi e, di conseguenza, l'identificazione di un utente specifico di solito non è possibile. Dando il tuo consenso all'uso di questi cookie di marketing, vedrai contenuti e informazioni pertinenti ai tuoi interessi nelle campagne pubblicitarie.

Impostazioni dei cookie