Processing of personal data

Souhlas se zpracováním osobních údaju

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), a dalšími obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tímto společnosti ERVI-PLAS 2000 s.r.o., se sídlem:
Ve žlíbku 1800/77, Horní Počernice, 193 00 Praha, Česká republika, IČ: 26190575, DIČ: CZ26190575 zapsané Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka C 78320 (dále jen „Správce”), uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek.

Osobní údaje, které budou zpracovány (rozsah zpracování)

 • jméno a příjmení
 • poštovní adresa
 • emailová adresa
 • telefonní číslo
 • dodací adresa
 • IČ právnické osoby/ fyzické osoby – podnikatele
 • daňové identifikační číslo klienta
 • další údaje získávané od klienta

Co je účelem zpracování osobních údajů

Sběr informací správcem za účelem uzavření a realizace kupní či jiné uzavírané smlouvy správce se zákazníkem a pro vymáhání práv z kupní či jiné uzavírané smlouvy správce se zákazníkem. Zasílání obchodních nabídek Správce k marketingovým účelům a provozu informačního systému e-shopu. Zasíláním údajů o přepravě zboží.

Kupující dále souhlasí, zvolil-li si tuto možnost, se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, jakož i s tzv. profilováním pro účely zasílání obchodních sdělení.

Jak dlouho jsou osobní údaje uchovávány

Zpracovatel je oprávněn uchovávat a archivovat veškeré osobní informace po dobu nezbytně nutnou k naplnění a realizaci kupní či jiné uzavírané smlouvy správce se zákazníkem, pro vymáhání práv z kupní či jiné uzavírané smlouvy správce se zákazníkem, jakož i údajů, které Správce je povinen uchovávat a archivovat na základě obecně platných předpisů, a to zejména pro účely daňové či obdobné, vyplývající z obecné platných předpisů České republiky.
Veškeré údaje pro zasílání obchodních nabídek Správce a marketingové účely budou Správcem zpracovány do odvolání souhlasu subjektu údajů, nejdéle však po dobu 5 let od posledního nákupu. Po uplynutí této doby budou všechny Vámi poskytnuté osobní údaje pro účely Vaší registrace smazány nebo trvale anonymizovány.

Odvolání souhlasu

S výše uvedeným zpracováním pro marketingové účely udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to buď písemným odvoláním zaslaným na adresu sídla Správce, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu Správce.

Podrobný rozpis dodavatelů služeb

Tito dodavatelé služeb nemají právo na Vaše kompletní osobní údaje, ale zpracovávají vždy pouze jejich dílčí část. Údaje, které obdrží, neslouží k Vaší identifikaci ve smyslu porušení GDPR.

 • Heureka za účelem využít služby Ověřeno zákazníky, kterou zajišťuje společnost Heureka Shopping s.r.o., IČ: 02387727, od Vás můžeme po každém nákupu zboží prostřednictvím zaslané e-mailové zprávy s dotazníkem zjistit, jak jste s námi byli spokojeni. Pokud byste si zasílání dotazníku spokojenosti nepřáli, pak máte možnost se z něj snadno odhlásit.
 • Google analytics zaznamenává cookie a použití webu
 • Google Ads zaznamenává cookie a použití webu
 • Zboží.cz zaznamenává konverze nákupu a email
 • S-klik zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu

E-mailové dotazníky v rámci programu Ověřeno zákazníky vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Poučení o právech

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a čl. 13 nařízení Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR):

 • máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • máte právo na přístup k editaci a doplnění Vašich osobních údajů,
 • máte právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů,
 • máte právo požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • máte právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • máte právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, nebo jejich zpracování omezit,
 • máte právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
 • máte právo vznést námitku proti zpracování,
 • máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám, tudíž se tento souhlas nevztahuje na transfer údajů do zahraničí,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu nařízení.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně a zcela svobodně. Domnívá-li se zákazník, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem či nařízení GDPR, má právo požadovat vysvětlení nebo odstranění závadného stavu, jakož i právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Uchovávání informací správcem

Veškeré osobní informace zákazníka jsou po uzavření smlouvy se Správcem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné jen prodávajícímu, popřípadě pověřeným zpracovatelům tohoto souhlasu. Informace jsou zabezpečeny proti zneužití třetími osobami šifrováním, hesly a dalšími autorizačními údaji, jakož i branou firewall pro zneužití formou dálkového přístupu.

V případě, že je potřeba Vaše osobní údaje zpracovávat v listinné podobě (např. při expedici zboží), budou tyto osobní údaje po nezbytně nutné době skartovány. Všichni výše uvedení příjemci Vašich osobních údajů jsou smluvně vázáni k jejich řádné ochraně.

Free shipping When you buy over {SHOP_SHIPPING_FREE} CZK, you get free shipping. Wide selection We offer many products at the best prices. Additional services We offer tailor-made additional services for a number of products. 14 days to return You can return purchased goods without giving a reason within 14 days (except for the product that says "We sew").
Get interesting news! Stay informed about new products, promotions and discounts!
We use cookies files for basic and advanced functions that make it easier for you to browse the website. They also help us optimize the site and advertising campaigns to make them as beneficial as possible for all users. Click the "I agree" button allow all cookies or you can allow technical only or set your preferences. You can change all preference settings at any time in the future using the button in the lower left corner of the page.

The use of technical cookies is necessary for the proper functioning of the website and all functions. They serve only the technical purposes of the site and no third party has access to their content. Technical cookies enable e.g. searching, filtering, shopping, logging in or saving cookie preference settings. For the reasons stated, it is not possible to deactivate these technical cookies and they must always be enabled.

Functional (preference) cookies allow the website to remember choices, settings and information that are directly or indirectly set by the user of the website. This is, for example, the language mutation of the page, the choice of currency, favorite or last visited items, etc. Functional cookies make browsing the site significantly easier and more pleasant. Like technical cookies, these are used exclusively for technical purposes and their content is not available to third parties.

Analytical cookies provide information used for analytical and statistical purposes by the website operator and possibly third-party tools used for these purposes. This is, for example, the measurement of traffic, performance and usability of the website, advertising campaigns, etc. Thanks to the data obtained from these cookies, we can optimize the performance and functionality of the website. Information obtained with the help of these cookies is processed in aggregate and completely anonymously, without the possibility of identifying a specific user.

Marketing cookies are usually used by our partners to set up and optimize relevant content in their partner advertising network. All available data is so-called pseudo-anonymized, and as a result identification of a specific user is usually not possible. By giving your consent to the use of these marketing cookies, you will see content and information relevant to your interests in advertising campaigns.

Cookie settings